» تمامی کالاها و خدمات این فروشگاه ، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه میباشند و فعالیتهای این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است .
فروشگاه ساز رایگان فایل فروشگاه ساز رایگان فایل
دانلود مقاله طبقه بندی گیاهان آرمان نامداری 1393/07/15 دسته بندی : کشاورزی 0

تعداد صفحات: 73 صفحه

فرمت فایل : WORD 

 

رده ها و تقسیمات جهان گیاهی : 

 

شيزوفيتها PROTOCARYOTES OU SCHIZOPHYTES

جلكبهاي‌ سبزـآبي ................CYANOSCHIZOPHYTES=CYANOPHYCEES

BACTERIOSCHIZOPHYTES = BACTERIES

Hémibactéries

Eubactéries

Virobactéries

فيكوفيتها ECUARYOTES OU PHYCOPHYTES

جلبكهاي قرمز ....................RODOPHYCOPHYTES = RHODOPHYCÉES

PROTOFLORIDÉES

FLORIDÉ                                ÉO-Flaridées

Méso-Floridées

Méta-Floridées

تابلوي واحدهاي سيستماتيكي در رده‌بندي جهان گياهي
برخي از واحدهاي سيستماتيكي و پسوندهاي آنها
مثال
Unites                                                                                              واحد سيستماتيكي 
Regna vegetable kingdom                                         جهان گياهي يا سلسلة گياهي 
Cormobiontes گياهان با پيكر مشخص                                               زيرجهان گياهي 
Tracheophytontes (تراكئيدداران يا گياهان آوندي                            روشاخة گياهي 
Eubranchement/divistion        شاخة گياهي مانند نهانزادان آوندي (Pteridophytes)
 Spermatophtines                                                                 زيرشاخة گياهان دانه‌دار
Classe          ردة گياهي مانند بازدانگان (Gymnospermopsides) يا نهاندانگان (Angiospermopsides)
Order                                                                                 راسته مانند آلاله (Ranales)
 Famille                                     تيره يا خانواده مانند تيرة آلاله (Ranunculaceaw)
Sub famille                                                                                  زيرخانواده‌ يا زيرتيره 
Tribus                                            طايفه مانند طايفة آلاله از تيرة آلاله (Ranunculai)
Sub tribus                                                                                                      زيرطايفه 
Genre  /Genus                                               جنس مانند جنس آلاله(Ranunculus)
Sub genre/Sub genus                                            زيرجنس ،‌تقسيم پايين‌تر از جنس
Section                                 بخش، تقسيم پايين‌تر از طايفه و مركب از چند گونه 
Varite=var                                                         جور يا واريته
Forme=f                                                                                            فرم يا شكل 
تقسيمات پايين‌تر از گونه را تقسيم زيرگونه‌اي مي‌گويند كه عبارتند از : زيرگونه، واريته و فرم 
در اصطلاح تاكزيتومي تقسيمات بالاي گونه، واحدها يا تاكسون‌هاي فوق گونه‌اي و تقسيمات پايين‌تر از گونه، واحدها يا تاكسون‌هاي زيرگونه‌اي نام دارند 
1ـ هر تاكسون همواره قبل از تقسيم به واحدهاي مستقل بعدي، داراي يك تقسيم حد واسط است؛ مثلاً خانواده قبل از آنكه به طايفه يا جنس تقسيم شود ممكن است به زيرخانواده و جنس نيز ابتدا به زيرجنس و سپس به گونه‌ها تقسيم گردد  در حد تقسيمات زير جهان به شاخه‌هاي گياهي (ديويزيون) تقسيمي فيمابين آنها وجود دارد كه به آن «روشاخه» مي‌گويند 
2ـ هر واحد يا تاكسون در رده‌بندي داراي پسوندي مخصوص به خود است كه موقعيت سيستماتيكي آن را معين مي‌كند كه در زير يكبار ديگر به تاكسون‌ها و پسوندهاي آنها تا حد طايفه نگاه مي‌كنيم:
زيرجهان گياهي داراي پسوند                                                          بيونت (biontes)
روشاخه                                                                                          فيتونت (phytontes)
شاخه                                                                                                       فيت (Phytes)
رده يا كلاس                                                                                     اوپسيد (Opsides)
راسته                                                                                                            آل  (ales)
خانواده يا تيره                                                                                           آسه (aceae)
طايفه                                                                                                                  اِ (ae)
3ـ اگر واحد سيستماتيكي جنس باشد فقط با يك نام خوانده مي‌شود، ولي گونة دو اسمي يا دو كلمه‌اي است  كلمه يا نام اول اسم هرگونه ، نام جنس آن و كلمة و كلمة دوم نام گونه را مشخص مي‌كند، مثلاً اوله اَ نام جنس زيتون است گونه معمولي آن اوليه اروپه است  اگر واريته داشته باشد پس از اسم گونه به آن اضافه مي‌شود و به اين ترتيب گياه سه اسمي مي‌گردد  مانند افدرافولياتا واريتة مبيني براي تقسيمات پايين‌تر از واريته يعني زيرواريته و فرم، مخفف‌هاي (Sub,var) را با رعايت كمي فاصله از هم به كار مي‌برند 
4ـ تمام تاكسون‌ها داراي تقسيمات زير تاكسون يا فوق تاكسون نيستند، مثلاً خانوادة زيتون مورد مثال در جدول تقسيمات زيرجنس و بخش و زيرگونه ندارد 
وقتي نام جنس يا گونة گياهي نوشته مي‌شود تمام حروف نام جنس يا حرف اول آن با حرف بزرگ (كاپيتال) و بقية حروف جنس و گونه مطلقاً با حروف كوچك نوشته مي‌شود و در آخر نام گياه، نام مؤلف كه معمولاً از حروف سيلاب اول و حرف سيلاب آخر نام او استفاده مي‌شود به آن اضافه مي‌گردد، اين قرارداد براي چند گياه شناس نامي تاريخ طبيعي (مانند لينه و دو كاندول) كه معروف هستند استفاده از حرف اول نام كافي است؛ مثلاً جنس آلاله (Ranunculus) و گونه ذرت معمولي (zea mays L) كه مؤلف شرح گياه و نامگذار آن لينه است با حرف L مشخص مي‌شود

 


خرید و دانلود | 3,500 تومان
گزارش تخلف به پلیس سایت
مطالب مرتبط